آنقدر شکست خورده ام که شکست دادن را آموخته ام.
RSS IranPressNews| ايران پرس نيوز
advanced divider

به یادقهرمانان

بهروز حاجیلو

مجید کاووسی‌فر

advanced divider