بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می کنند، بعضی ها زمانشون رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند، “تفاوتش را بفهمیم”
RSS IranPressNews| ايران پرس نيوز
advanced divider

به یادقهرمانان

بهروز حاجیلو

مجید کاووسی‌فر

advanced divider