میزان وفاداری به همسر

قابل توجه:

قابل توجه خانمها و آقایان شکاک:

جدول زیر تنها بر اساس یک نظر سنجی ( در آلمان ) تهیه شده و هیچگونه پایه و اساس علمی ندارد و اصولا میزان وفاداری بستگی به خصوصیات فردی هر فرد دارد و با طالع بینی قابل پیش بینی نیست.

توضیح: رتبه یک وفادارتین افراد می باشند و به همین شکل به آخر...


۱ ـ متولدین آبان ماه

۲ ـ متولدین مهر ماه

۳ ـ متولدین اردیبهشت ماه

۴ ـ متولدین اسفند ماه

۵ ـ متولدین دی ماه

۶ ـ متولدین بهمن ماه

۷ـ متولدین تیر ماه

۸ ـ متولدین آذر ماه

۹ ـ متولدین مرداد ماه

۱۰ ـ متولدین شهریور ماه

۱۱ ـ متولدین خرداد ماه

۱۲ ـ متولدین فروردین ماه

فهرست

تارنمای رسمی