قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه - عکس : احمد ناطقی
غارها، ذخیره گاه های آب و یخ
شمار متوفیان و مصدومان حوادث کار در خراسان شمالی افزایش یافت
دفاع مقدس به روایت عکاسان ایرنا ( احمد ناطقی)
دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قاطع سخن گفت