عکس؛ این پلیس داعشی را شناسایی کنید
فیلم؛ شعار ضد حکومتی در استادیوم فوتبال
فعال ملی مذهبی به زندان عادل آباد تبعید شد
فیلم؛ سقوط هواپیما: انزجار مردم از حاکمان
فیلم؛ تجمع مردم برای آزادی یک دختر انقلاب