وقتی فرمانده ارتش ایران، زیردستی فرمانده بسیج را ترجیح می‌دهد
واکنش معصومه ابتکار به رفتار مامور گشت ارشاد: چطور حجاب خانم‌ها زود دیده می‌شود اما مطالباتشان دیده نمی‌شود
محمود میرلوحی: در مدیریت شهری گذشته (محمدباقر قالیباف) ۶۷۰ ملک به افراد خاص واگذار شده بود که تاکنون ۶۰ مورد از آنها مسترد ...
نامه محمود صادقی خطاب به رئیس اطلاعات سپاه: این شیوه مدیریت آسیب‌ جدی به جایگاه سپاه در افکار عمومی زده است
کنایه های روحانی مخاطب خود را پیدا کرد؛ سپاه بیانیه داد