محمود صادقی: آقازاده‌های نمایندگان و امامان جمعه با معدل ۱۲-۱۳در لیست بورسیه ها هستند
هدیه میرحسین موسوی به زهرا رهنورد: کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند
دود آتش تالاب هورالعظیم به اهواز رسیده است
زهرا رهنورد؛ زاده روز کودتا، زندانی دستان کودتا
گسست و ترمیم ارتباط احزاب با طبقه کارگر / با نگاهی به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه