علی مطهری:سرویس های اطلاعاتی سپاه مفسدین این نهاد را بازداشت کرده‌اند
تلاش‌های سردار نجات برای تبیین دوباره حصر و سرکوب مردم در جنبش سبز
سهیل عربى وارد اعتصاب غذاى خشک شد
هادی غفاری: هیچ‌کس مسوولیت حصر را به عهده نمی‌گیرد زیرا حصر عملی قانونی نبوده است
حسین می‌دانست مفتیان مزدبگیر، او را به ایجاد فتنه متهم خواهند کرد/ روزنامه کلمه سبز روی پیشخوان مجازی