نادر مختاری، پس از بهوش آمدن بر اثر ضربات باتوم دچار معلولیت شده و توانای تکلم کامل را دست داده بود و با لکنت صحبت می‌کرد/ ...
سردار علایی: اسرای ما چگونه آزاد شدند؟ با قطعنامه‌ی ۵۹۸ که آزاد نشدند، با مذاکره با صدام حسین آزاد شدند
ماجرای هفت‌تپه تکرار می‌شود؟
اختیارت در حد پیامبر (ص) پاسخگویی در حد قنبر غلام علی (ع)
به ایشان عرض کردم فردی که حمایت می کنید مشکل اعتقادی دارد. ایشان در کمال تحیّر فرمودند مگر انسان نیست؟ اعتقاد او چه ربطی ...